Hygienic planning - Uponor hygiene logic

Verbetering van de waterkwaliteit

Planning drinkwaterhygiëne

Drinkwaterhygiëne binnen waterdistributiesystemen is onze verantwoordelijkheid

Hygiëneis: De wetenschap van bescherming tegen ziekten, legionellabacteriën en behoud en versterking van de gezondheid. Drinkwaterhygiëne betekent veilig kraanwater, dat geen significant risico voor de gezondheid inhoudt gedurende de levensduur van consumptie, zoals gedefinieerd in de Richtlijnen.

Drinkwater is het belangrijkste element van het leven. Het is onze verantwoordelijkheid om planners, loodgieters en werkmaatschappijen te ondersteunen om ervoor te zorgen dat het in hygiënisch perfecte staat blijft - van de hoofdleiding tot de kraan.

Uponor Hygiene Logic is het drinkwaterdistributiesysteem dat zorgt voor superieure hygiënische normen met gedecentraliseerde warmwateropwekking, de "ring"-installatiemethode en automatische leidingspoeling om stagnatie te voorkomen.

Belangrijkste regels om een goede drinkwaterkwaliteit te garanderen

Om biofilmvorming te voorkomen, moeten drinkwaterinstallaties zo klein mogelijk worden gepland. En met Heat Interface Units wordt tapwater naar behoefte opgewarmd.
Uponor hygiënelogica - warm water
Koud water moet < 25 °C zijn
Warm water moet > 55 °C zijn
Uponor leidingtechnologie en ontwerpmethoden helpen om de watertemperatuur onder 25 °C te houden en opwarming in de koudwatertoevoerleiding te voorkomen.
 
Hygiëneplanning Houd de juiste temperatuur

Drinkwatervoorzieningsinstallaties moeten worden gepland om voldoende waterverversing van elke 72 uur/ten minste elke 7 dagen. Uponor ringinstallaties en automatisch spoelende units helpen om het water te laten stromen en te allen tijde stagnatie te voorkomen.

Hygiënische planning Water moet stromen

Wat is de veteranenziekte?

Wist je dat dit jaar meer dan 656.097 sterfgevallen worden veroorzaakt door watergerelateerde ziekten? Hoewel de meeste gevallen door veel professionals te weinig worden gemeld, is de gevaarlijkste watergerelateerde infectie de veteranenziekte, zoals legionellapneumonie. De ziekte wordt veroorzaakt door de groei van ernstige legionellabacteriën in besmet water met een sterftecijfer van 10-15% van geïnfecteerde patiënten. Meer informatie:

Informatieblad legionairsziekte

EU-richtlijn voor drinkwaterbescherming

Wat betekent het voor uw drinkwaterinstallatie?

De Europese Unie heeft een lange geschiedenis van drinkwaterbeleid, dat ervoor zorgt dat voor menselijke consumptie bestemd water over het hele continent veilig kan worden geconsumeerd. Nu heeft de EU de drinkwaterrichtlijn aangescherpt met als doel de toegang tot water voor iedereen te verbeteren, de hygiënenormen voor drinkwater te verbeteren en de transparantie voor alle consumenten te vergroten. Daarom moet de kwaliteit van het drinkwater worden gecontroleerd door middel van normen die gebaseerd zijn op de nieuwste wetenschappelijke gegevens en moet het efficiënt en effectief worden gecontroleerd. Bovendien moeten consumenten in de hele EU adequate, tijdige en passende informatie krijgen over hun drinkwaterhygiëne.
Lees verder
EU directive

Drinkwaterhygiëne van planning, installatie tot monitoring

Uponor biedt u gedetailleerde kennis over het voldoen aan de wettelijke normen voor drinkwaterhygiëne, biedt u ontwerpserviceondersteuning voor HSE en BIM en nodigt u uit voor trainingen over schoonwatersystemen in de Uponor Academy.

Ontdek meer over drinkwaterhygiëne met brochures

thumbnail

Drinkwaterhygiëne

Brochure wit papier

PDF 3.83MB
6195AFA7A4C34893B4C148086CC658CB

Voortbouwen op of hygiënelogica

Brochure

Lees meer over het Uponor principe en oplossingen van Hygiene Logic
PDF 1.55MB
1F49D7C979534A8EA6915606F7A7DEC0

Leitradlofts

Referentie rapport

Leitradlofts referenties
PDF 3.52MB