uponor distributiesystemen Ecoflex

Distributiesystemen Ecoflex

Drinkwatervoorziening (koud)

De oplossing voor afgelegen gebieden

Uponor Ecoflex Supra en Supra Plus worden voornamelijk ingezet voor de drinkwaterverzorging van eengezinswoningen, boerderijen en landhuizen, die in een dun bevolkt gebied gelegen zijn. De Supra Plus leiding met geïntegreerde antivrieskabel waarborgt het vorstbestendige transport van koud drinkwater, zelfs bij extreem lage omgevingstemperaturen. Voor de Supra Plus leiding werd een elektrische regeleenheid met sensorelement ontworpen. Deze biedt de mogelijkheid, de antivrieskabel hetzij in variabele tijdintervallen of temperatuurgestuurd in of uit te schakelen. Dat bespaart energie en verlaagt de bedrijfskosten.
uponor distributiesystemen Ecoflex

Voordelen:

  • Maximale verwarmingscircuitlengte van 150 meter met een toevoerverbinding
  • Vlakke kabelinstallatie via meer aansluitruimte in de besturing
  • Vers en koud water onder alle omstandigheden
  • Medium pijpen kunnen via elektrofusie of plastic schroefkoppelingen worden aangesloten