Dostava pitke vodde

Producten

Drinkwaterinstallatie

Drinkwater is leven

Alles heeft water nodig: planten, dieren en natuurlijk ook mensen. Per persoon en dag verbruiken mensen thuis gemiddeld ongeveer 250 liter zoet water. Daarom is een hygiënische drinkwaterinstallatie belangrijk voor onze gezondheid en onze levenskwaliteit. De voorzieningsinfrastructuur is vaak in een slechte toestand en moet worden vernieuwd. Uponor biedt veilige en betrouwbare oplossingen om de hygiënisch correcte toevoer in het gebouw te garanderen.

Drinkwatersystemen en drinkwaterhygiëne

In de woningbouw en voor industriële en openbare gebouwen zoals hotels, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en sportvoorzieningen is de hygiënisch correcte drinkwaterinstallatie zeer belangrijk. Aannemers, verhuurders en exploitanten zijn verantwoordelijk voor de drinkwaterhygiëne en ze zijn er ook voor verantwoordelijk dat bij hun drinkwaterinstallaties de wettelijke bepalingen worden vervuld.

Vereisten aan ontwerp, uitvoering, werking en instandhouding. De belangrijkste punten zijn:

● Geringe watervolumes
● Stagnatievrije productie
● Regelmatige waterverversing in het drinkwatersysteem

Eengezinswoning

Uponor meerlagenleiding in de hygiënische serie-installatie.

Bekijk in de video waarom Uponor de zogenaamde "doorlus-ringinstallatie" aanbeveelt. Ze is het meest veilige installatietype (in vergelijking met T-installatie of serie-installatie) om de hygiënische vereisten te vervullen.

 

Zo geniet u van de oplossingen van Uponor

Oplossingen voor de kantoorgebouwen
uponor uni pipe plus meerlagenleidingsysteem

Voordelen van de doorlus-ringinstallatie

Hotels, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen staan onder strikt toezicht van de gezondheidsdiensten. Deze nemen regelmatig monsters van de installatiesystemen conform de drinkwaterverordening om een hygiënisch veilig drinkwatergebruik te garanderen. De exploitanten van een installatie zijn verantwoordelijk voor een hygiënisch veilige drinkwaterinstallatie.
Waar het watergebruik vaak onderbroken is, is de expertise van een deskundige vereist. Het hygiëne spoelsysteem Uponor Smatrix Aqua PLUS garandeert bijvoorbeeld de regelmatige en veilige wateruitwisseling conform de Trinkwv (Trinkwasserverordnung).

Oplossingen voor de woningbouw
uponor drinkwaterhygiëne smatrix aqua plus

Oplossingen voor de woonbouw

De drinkwaterverordening verplicht de verhuurder ertoe om de leidingen regelmatig te controleren op legionellabacteriën. Legionellabacteriën vermenigvuldigen zich zowel in warm- als in koudwaterleidingen door stagnatie en ontbrekende temperatuurhandhaving in het bereik van 25 tot 50 °C.
Een oplossing hiervoor bieden drinkwatersystemen met doorstroomde U-muurplaten, die op het aansluitpunt van het tappunt worden gebruikt. Zo kunnen stagnatiezones worden vermeden. Leidingen voor verdiepingen en afzonderlijke leidingen voor warm water met een watervolume groter dan 3 liter dienen conform DVGW-werkblad W551 met een circulatie tot het afnamepunt te worden uitgerust. Voor koudwater-installaties ontstaan hieruit echter problemen. De holle ruimtes van een voorwandinstallatie kunnen bijvoorbeeld worden opgewarmd. Ook bij het „doorlussen“ van de circulatie kan er ongewenste opwarming optreden van de koudwatergeleidende armaturen-delen en van het koudwater in de installatie. De ringinstallatie op de verdieping helpt dit te voorkomen.