nubos ploča

Oppervlakteverwarming en -koeling

Nubos natbouwsysteem

Het veelzijdige systeem voor vrijwel iedere toepassing

Het Nubos natbouwsysteem is het ideale, veelzijdige systeem voor vrijwel iedere toepassing – van particuliere woningen tot openbare gebouwen en industriële bouw. Perfect op elkaar afgestemde systeemcomponenten maken maatoplossingen voor alle gangbare dekvloeren, toepassingsgebieden en ruimtegeometrieën mogelijk. De drie verschillende plaattypes voor diverse opbouwvarianten kunnen praktisch zonder snijafval en snel worden aangebracht. Aanvullende sets voor de verdelerzone en deurdoorgangen maken het natbouwsysteem compleet.

Tijdens de montage zorgen de noppenplaten voor een eenvoudige en snelle installatie. De systeemleidingen worden door de systeemnoppenplaten exact gefixeerd en optimaal door de dekvloer rondom ingesloten. Deze essentiële kwaliteitskenmerken waarborgen een volledige overdracht van het berekende verwarmingsvermogen, een exact regelgedrag en een rendabel, energiebesparend systeem.
uponor nubos natbouwsysteem

Voordelen:

  • Met een beperkt aantal componenten een flexibel, perfect afgestemd systeem
  • Meerlagenleiding MLCP RED, MLC leiding wit of Comfort Pipe PLUS (diameter 14/16
  • Beproefde en geteste kwaliteit