uponor Classic natbouwsysteem

Oppervlakteverwarming en -koeling

Classic natbouwsysteem

Flexibel, snel en eenvoudig te installeren

Het Classic natbouwsysteem is het ideale vloerverwarmings-/koelsysteem voor variabele vloeropbouwmethoden bij nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen. Drie verschillende mattenrasters maken de optimale aanpassing van de leidingafstanden aan de actuele warmtebehoefte mogelijk. Door de scheiding van het verwarmingsniveau en de isolatielaag is het systeem in combinatie met hoog belastbare isolatiematerialen ook uitstekend te gebruiken bij zware verkeersbelastingen, zoals die bijvoorbeeld kunnen optreden in parkeergarages, productiehallen, verkoopruimten, etc.
uponor Classic natbouwsysteem

Voordelen:

  • Flexibel, snel en eenvoudig te installeren
  • Op willekeurige isolatie te monteren
  • Geen beschadiging van de isolatielaagafdekking
  • Beproefd systeem
  • Met extra isolatie ook toepasbaar bij hogere belastingen