uponor drinkwaterinstallatie hygiëne

Beschermen van ons kostbaarste levensmiddel

Drinkwaterhygiëne

Bij de installatie en de werking van een drinkwaterinstallatie is een uitstekende kwaliteit en hygiëne doorslaggevend. Geen levensmiddel wordt zo sterk gecontroleerd als drinkwater. Duits water wordt gezuiverd volgens de strikte richtlijnen van watervoorzieningsbedrijven en komt in zuivere kwaliteit aan bij de gebruiker. Aangekomen op het afnamepunt in privaat bereik is dan de verhuurder, bij grote installaties de eigenaar, resp. exploitant, ervoor verantwoordelijk dat het drinkwater in de geleverde kwaliteit ook bij de eindgebruiker uit de waterkraan stroomt. Zo voorziet de drinkwaterverordening (Drinkwv) van 21 mei 2001 het. 

Doel van de drinkwaterhygiëne is om in drinkwaterinstallaties het ontwikkelen en verspreiden van gevaarlijke kiemen, schimmels of bacteriën zoals legionellabacteriën te voorkomen. Het grootste risico dat kan leiden tot het ongecontroleerd toenemen van kiemen in drinkwaterinstallaties, is stilstaand water. Een risico dat zich vooral voordoet in grote constructies zoals hotels, in openbare gebouwen of ziekenhuizen wanneer het tot leegstand komt in afzonderlijke vertrekken. Hier moeten de richtlijnen van de drinkwaterverordening zeer strikt worden gerespecteerd en regelmatig maatregelen ter controle worden uitgevoerd om risico's tot een minimum te beperken en zwakke punten in een watervoorzieningsinstallatie te herkennen en te elimineren. In het bijzonder in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, waar de gezondheid van de gebruiker vaak verzwakt is, geldt een specifieke noodzaak om de grenswaarden, die de gezondheidsdienst vooropstelt, zeer strikt na te komen en regelmatig te controleren. Bij elk opvallend feit voorziet de verordening een gevarenanalyse. Alleen deskundigen en gespecialiseerde installateurs mogen dergelijke gevarenanalyses uitvoeren, waarbij systematisch en individueel de betreffende drinkwaterinstallaties en installaties worden onderzocht op zwakke punten en hiaten in de veiligheid van de hygiëne.

Uponor: De specialist in drinkwaterhygiëne

Reeds bij het ontwerpen van dergelijke installaties moet de exploitant intensief advies inwinnen over het latere beheer van een drinkwaterinstallatie zodat technische richtlijnen van de DVGW kunnen worden gerespecteerd. Het uitvoeren van deze regelmatige controle van een drinkwaterinstallatie, zonder daarbij het dagelijks gebruik te verstoren, is een sterkte van de producten van Uponor. Het behoort tot onze diensten, om u van het leidingnet voor uw drinkwater, tot het verzekeren van een stagnatievrije werking (zoals het in de VDI-richtlijn 6023 vereist wordt) de overeenkomstige producten aan te bieden. Bovendien worden bij onze installaties de vereisten voor geringe watervolumes en regelmatige wateruitwisseling vervuld. Als betrouwbare partner aan uw zijde zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die u als exploitant van een gebouw draagt. Vooral in openbare gebouwen zoals hotels, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen of sportvoorzieningen bent u verantwoordelijk voor de reglementaire en hygiënisch correcte voorziening van het drinkwater van zeer veel mensen. In het bijzonder adviseren we hier een ringinstallatie, die speciaal ontworpen is voor dit gebruik. Besmetting door stagnatie kan zo bijna worden uitgesloten.

De voordelen van een drinkwater-ringinstallatie:

  •  Bij elke afname wordt de verdiepingsinstallatie optimaal doorstroomd
  • Goede wateruitwisseling door een leidingnet met een zo klein mogelijk watervolume
  • Snelle en betrouwbare installatie zonder diameterverspringingen
  • Nakomen van de comfortcriteria conform VDI 6003 door geringe warmwater-uitstoottijden
  • Geen inlussen van de circulatie, zoals bij doorlus-serie-installaties is vereist
  • Geen opwarming van het koudwater in installatiewanden, daardoor geringe isolatievereisten 

Als verhuurder bent u verantwoordelijk

De drinkwaterverordening vereist een terugkerende afname en onderzoek op legionellabacteriën in de verdeelleidingen van warm water. Deze bacteriën kunnen door stagnatie ook in het koudwatersysteem toenemen. Eveneens kritiek is een ontbrekende temperatuurhandhaving in het bereik van 25 tot 50 °C.  Uponor adviseert daarom om bij het ontwerp al voor een consequent temperatuurhandhaving te zorgen. Het is voor u als exploitant van doorslaggevend belang om het ontstaan van stagnatiezones van begin af aan te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van doorstroomde U-wandhoeken op het aansluitpunt van het tappunt. Vraag tijdig advies aan onze deskundige - of het nu om een serie-installatie voor een eengezinswoning gaat of om stijgleidingen en ringinstallaties voor een kantoorgebouw. Ook bestaande gebouwen kunnen we uitrusten met onze buissystemen. Als wereldwijd leidinggevende leverancier van kunststof buissystemen voor gebouwen en infrastructuur bent u bij ons aan het juiste adres.