Management en Organisatie

  • Management

Uponor de leiding van het bedrijf

Jyri Luomakoski, Uponor President and CEO Naast zijn werkzaamheden als President and CEO is Jyri Luomakoski ook verantwoordelijk voor juridische kwesties.
Riitta Palomäki, CFO Uponor

Riitta Palomäki, Chief Financial Officer, is verantwoordelijk voor de boekhouding en administratie, risicobeheer en IT-diensten. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de afdeling investor relations en externe communicatie.

Sebastian Bondestam, Executive Vice President Uponor, Supply Chain Sebastian BondestamExecutive Vice President, Infrastructure Solutions, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de toeleveringsketen op groepsniveau en de infrastructuur business.
Bill Gray

Bill Gray, President, Uponor North America, is verantwoordelijk voor de activiteiten in Noord-Amerika.

Fernando Roses

Fernando Roses, Executive Vice President, Offering and Supply Chain, Building Solutions - Europe, geeft leiding aan de afdeling productmanagement, Supply Chain, technologische ontwikkelingen binnen de Uponor groep, Europese product- en systeemontwikkelingen en ook duurzaamheid.

Minna Schrey-Hyppänen EVP Uponor Human resources

Minna Schrey-Hyppänen, Executive Vice President, Human Resources: human resources gerelateerde activiteiten voor de gehele Uponor groep en interne communicatie.

Uponor Corporation is genoteerd aan de NASDAQ OMX effectenbeurs in Helsinki, Finland, en als zodanig nemen de moedermaatschappij Uponor Corporation en haar dochterondernemingen de regels en voorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen in acht. Verder leeft Uponor de door de Securities Market Association (vereniging van effectenbezitters) opgestelde Finse Corporate Governance Code (Gedragsregels inzake behoorlijk ondernemingsbestuur) na.
 

NL

Corporate Governance

Het bestuursmodel van Uponor wordt uitvoerig beschreven in Corporate Governance (Ondernemingsbestuur) in de Investeerderssectie op deze website. In deze sectie is ook een gedetailleerde beschrijving opgenomen van de door Uponor gehanteerde procedures voor interne beheerscontrole, risicobeheer, interne en externe accountantscontrole en zaken op het gebied van voorkennis.
Sluiten