uponor drinkwaterinstallatie

Innovatie

Waterbehoefte managen

uponor drinkwaterhygiëne smatrix aqua plus

Waterverbruik controleren en verlagen

Uponor is innovatief in productontwikkeling, maar ook in het thema „Internet of Things“. Onze Amerikaanse partner Belkin International is een vooraanstaande leverancier van consumentenelektronica en techniek voor netwerken en smart homes. De joint venture „Phyn“ bundelt de competenties van beide ondernemingen. Het ontwikkelt systemen om de drinkwatervoorziening in gebouwen automatisch te controleren. Het doel is om lekken preventief te voorkomen en uiteindelijk het waterverbruik te verlagen. Dit creëert een unieke meerwaarde, waarvan uiteindelijk consumenten net zozeer profiteren als de industrie.
Uponor breidt met de joint venture duidelijk zijn huidige toepassingsgebieden uit. Op hetzelfde moment verhoogt de onderneming ook zijn competentie op het gebied van drinkwatervoorziening en -hygiëne. Voor de eerste keer wordt het Internet of Things gekoppeld aan een intelligente bewaking en sturing van de drinkwatervoorziening. Dit is een belangrijke stap in de technologie van smart homes.

Vroegtijdig waarschuwingssysteem voor lekkages

Nutsbedrijven kunnen de verspilling en het verlies van water bij het transport voorkomen en zo resources en geld besparen. De tijdige waarschuwing voor lekkage of leidingbreuk reduceert schade en verlaagt zo bijv. verzekeringspremies. Installateurs zijn in staat om bij de dimensionering van drinkwaterinstallaties gebruik te maken van digitale data van bestaande geïnstalleerde installaties. W-installatiebedrijven kunnen hun klanten extra monitoringdiensten aanbieden.

Meer informatie over Phyn
Uponor innovatie

Waterkwaliteit in een paar seconden analyseren

Grondstof water spaarzaam gebruiken

Water is een elementair levensmiddel voor mensen, dieren en planten. Dat het ook een beperkte hulpbron op onze planeet is, daarvan zijn veel mensen zich helemaal niet bewust. Water is onze belangrijkste grondstof en zal de komende jaren wereldwijd op de voorgrond treden. In de toekomst is het professioneel management van water daarom van doorslaggevende betekenis voor het voortbestaan van onze planeet. Uponor bouwt zijn competentie in het bereik drinkwater continu uit. Samen met onze partners ontwikkelen we daarvoor nieuwe technologieën. De monitoring van waterkwaliteit en de koppeling van het internet der dingen aan een intelligente bewaking en sturing van de drinkwatervoorziening wijzen de weg naar een veilige toekomst.