Uponorin ratkaisut eri rakennuskohteisiin

Gebouwoplossingen

Hygiëne, comfort en energie-efficiëntie voor elk gebouw

Gebouwen zijn uniek qua vorm, vormgeving en gebruik. Zo individueel als elk gebouw is, zijn ook de oplossingen van Uponor voor energiebeheer, sanitaire, verwarmings- en klimaattechniek.

Bewoners van eengezinswoningen hebben een aangenaam woonklimaat en een veilige drinkwatervoorziening nodig. Opdrachtgevers van appartementencomplexen en hotels hebben er belang bij dat de gebouwentechniek hoogwaardig en energiezuinig is, en dat het onderhoud zo min mogelijk kost.

Veel mensen brengen het grootste deel van hun dag door in kantoorgebouwen. Een aangenaam binnenklimaat is essentieel om efficiënt te kunnen werken. Uponor weet hoe verwarmings- en koelsystemen daar een beslissende bijdrage aan kunnen leveren.

Het verwarmen en koelen, evenals de drinkwaterwatervoorziening van sportvoorzieningen en industriële gebouwen, gold lange tijd als uiterst energie-intensief en duur. Onder andere op het gebied van klimaattechniek en verwarmingssystemen heeft Uponor oplossingen gevonden voor hoe er gebruik kan worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen of afvalwarmte van industriële productieprocessen om kosten te besparen.

 

Eengezinswoning

Aangenaam wonen in een eengezinswoning

 • Uponor gebouwinstallaties zijn geschikt voor nieuwbouw en sanering
 • Gelijkmatige temperatuurverdeling in een ruimte
 • Lagere energiebehoefte dankzij efficiënte technische uitrusting van het gebouw
 • Ideaal voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
 • Uiterst moderne drinkwaterinstallatie garandeert hygiëne
Meer over oplossingen voor eengezinswoningen

Oplossingen voor appartementencomplexen - betrouwbaar en efficiënt

 • Efficiënte gebouwinstallatie is een langdurige investering
 • Duurzame, energiezuinige systemen
 • Hygiënische drinkwatervoorziening
 • Juist energiebeheer kan de behoefte van primaire energie met 25% verlagen
 • Gebouwtechniek, geschikt voor nieuwbouw en sanering
Meer over oplossingen voor appartementsgebouwen
Appartement
Kantoorgebouw

Duurzame technologie voor kantoorgebouwen

 • Investeringen in de voorzieningstechniek zijn de basis van een productief werkklimaat
 • De aantrekkelijkheid van gebouwen stijgt door een optimale voorzieningstechniek en daarmee stijgt ook de waarde van het vastgoed
 • Systemen voor oppervlakteverwarming maken gebruik van oppervlakken in de gebouwstructuur
 • Minimaal energieverbruik dankzij Uponor verwarmingssystemen en maximaal comfort
Meer over oplossingen voor kantoorgebouwen

Economische energieconcepten en klimaattechniek voor industriële hallen

 • Vloerverwarmings- en -koelingssystemen zijn energiezuinig.
 • Constante temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de gehele hal, onafhankelijk van de hoogte van de hal
 • Hoge rentabiliteit, lage onderhouds- en reparatiekosten dankzij efficiënte gebouwentechniek
 • Flexibel gebruik dankzij individuele technische uitrusting van het gebouw
 • Planning van de technische uitrusting van het gebouw uit één hand
Meer over oplossingen voor industriële gebouwen
Industrie­gebouw
 hotel

Aangenaam tijdelijk wonen in een hotel

 • Behoeften van verschillende bewoners kunnen worden vervuld
 • Drinkwaterinstallaties voldoen te allen tijde aan de hoogste hygiënische eisen
 • Koeling en verwarming in elke kamer de hele dag door individueel regelbaar
 • Allernieuwste koudetechniek, verwarmingstechniek en sanitaire techniek
Meer over oplossingen voor hotels

Efficiënte uitrusting voor sporthallen en recreatieve complexen

 • Is bestand tegen elke belasting en levert geen struikelblokken op
 • Lage installatie-, bedrijfs- en onderhoudskosten
 • Alle systemen en vloeropbouwen zijn DIN Certco-gekeurd
 • Kan met hernieuwbare energiebronnen worden gecombineerd
Meer over oplossingen voor sportvoorzieningen
Sports gebouwen